GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní partner / kosmetička
Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete firmě Modus - FAM s.r.o.
Růžová 947/8, 110 00 Praha 1, výhradní dovozce ERICSON LABORATOIRE pro ČR a SR, IČ: 26453738 souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, která se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. *) jméno, příjmení, IČ, DIČ, datum narození, adresa bydliště, adresa provozovny, telefonní číslo, email, webové stránky, sociální sítě, čísla účtů, data o proškolení, přehled o zakoupeném zboží, údaje o platební morálce, fotografie, videa a záznamy zvuku.

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

  • zajištění komunikace s vámi
  • zajištění vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb a propagace vašich služeb nebo zařízení všemi dostupnými formami, zejména zasíláním SMS zpráv, tel. nabídek, písemných nabídek, zveřejněním na webovských stránkách
  • zajištění doručení zboží na vámi udanou adresu
  • účasti na marketingových a společenských akcích firmy
a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu. Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně s výjimkou kontaktu, zvukových záznamů, videonahrávek a fotografií pořízených pro propagaci značky a služeb mediím a v případě Vašich objednávek nebo přihlášek na akce nejnutnější data předáme poskytovatelům služeb, jako jsou přepravní společnosti, hotely nebo organizátoři programů. Vaše OU budeme zpracovávat a chránit před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679. V případě nejasností či dotazů se zpracováním Vašich OU se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně - Modus - FAM s.r.o. Růžová 947/8, 110 00, Praha 1.